Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
http://www.dataprotection.gov.sk

Oznamovanie informačných systémov (ak to Zákon o ochrane osobných údajov vyžaduje)
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/oznamovanie-informacnych-systemov

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
http://www.minv.sk

Úrad súkromných bezpečnostných služieb P PZ
http://www.minv.sk/?urad-sukromnych-bezpecnostnych-sluzieb-p-pz

Registre a evidencie – Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy
http://www.ives.sk/registre

Portál verejnej správy Slovenskej republiky
https://www.slovensko.sk

Ekonomické, právne a občianske minimum
http://jaspi.justice.gov.sk
http://www.zbierka.sk
http://www.epi.sk

Relax a terapia – Originálna thajská masáž v Bojniciach
http://www.sasinatherapy.sk

Online monitorovanie automobilov
http://www.dispecer.sk

Notárska komora
http://www.notar.sk

Ako sa chrániť svoj dom alebo byt pred zlodejmi
http://www.bezpecnadomacnost.sk
http://www.minv.sk/?bytovi-zlodeji-hladaju-cestu-najmensieho-odporu
http://www.minv.sk/?statistika-kriminality