Slovenská republika dbá na bezpečnosť. Predbehli sme mnohé renomované krajiny.  Bližšie informácie nájdete tu