Prezident Slovenskej republiky, pán Andrej Kiska, dňa 19. decembra 2017, podpísal nový Zákon o ochrane osobných údajov. Zákon bol vypracovaný v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, prijatým 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, známom pod skratkou GDPR.