Poplachový systém narušenia (PSN), predtým Elektronický zabezpečovací systém (EZS) alebo alarm, slúži na včasnú signalizáciu:

narušenia alebo pokusu o narušenie ochraňovaného objektu

napadnutia osoby v objekte alebo blízkom okolí

inej nežiaducej činnosti narušiteľa

Poplachový systém narušenia (PSN) tvoria tieto časti:

Riadiaca a vyhodnocovacia jednotka (ústredňa) – spracováva informácie z detektorov, tiesňových spínačov, klávesníc a diaľkových ovládačov a ovláda signalizačné zariadenia systému

Ovládacia jednotka – slúži na ovládanie PSN. Môže to byť externá alebo interná klávesnica, prípadne aj diaľkové ovládanie, pomocou ktorých sa ovláda samotný zabezpečovací systém pri príchode do alebo odchode z chráneného objektu

Detekčná jednotka – slúži na detekciu činností a javov v ochraňovanom objekte. Sú to detektory elektrického zabezpečovacieho systému. Môžu byť pasívne (magnetické spínače, tiesňové spínače – panic tlačidlá) alebo aktívne (detektory pohybu, detektory rozbitia skla, dymové a požiarne detektory, detektory unikajúcich plynov)

Signalizačná a prenosová jednotka – slúži na signalizáciu stavov, ktoré nastali v ochraňovanom objekte. Sú to sirény, komunikátory, hlásiče. Sirény môžu byť lokálne alebo vzdialené. Hlásiče môžu byť telefónne, GSM/GPRS, rádiové alebo IP (protokol)

Napájacia jednotka – slúži k napájaniu celého PSN aj v prípade výpadku elektrickej energie v objekte.

Metódy detekcie narušenia priestoru:

Pasívna detekcia infračerveného pohybu (PIR) – reagujú na pohyb osôb a zvierat

Mikrovlnná detekcia pohybu (MW) – reagujú na pohyb nielen osôb v ochraňovanom priestore

Akustická detekcia narušenia – detektor rozbitia skla

Vyhodnocovanie snímaného obrazu – ak je v priestore kamerový systém

Ponuku PSN pre domácnosť, malé objekty a kancelárie, nájdete na www.bezpecnadomacnost.sk