Spoločnosť LURPOC / OKTÁVA, s.r.o. ponúka klientom riešenia v oblasti ochrany majetku a bezpečnosti informačných systémov. Presadzuje etické správanie v podnikaní, zodpovedné postavenie k zákazníkovi, kvalitné vykonanie objednanej služby a samozrejme, aj adekvátne ohodnotenie kvalitnej služby.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
GDPR