Spoločnost LURPOC – Ing.Ľubomír Polčic pôsobí na trhu od roku 1990, ako firma zaoberajúca sa vývojom, montážou a servisom videosystémov, spracovaním a prenosom videosignálu. V roku 1992 sme získali koncesiu na Technickú službu – predaj, výroba, montáž, údržba a opravy zabezpečovacích systémov a zariadení slúžiacich na ochranu majetku a osoby pred neoprávnenými zásahmi vrátane zabezpečovacích systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a prejavu osoby v objekte a jeho okolí. V roku 2006 sa koncesovaná živnosť zmenila na Licenciu PZ SR pre Technickú službu. Od roku 2008 sa špecializujeme aj na ochranu dát a od roku 2009 aj na bezpečnosť informačných systémov, v ktorých sa spracúvajú osobné údaje.  Počas viac ako dvadsiatich rokov pôsobenia na trhu sa snažíme, aby každý zákazník bol spokojný. Pretože pôsobíme v oblasti ochrany, z dôvodu lepšej bezpečnosti zákazníkov, mená zákazníkov  nezverejňujeme.
Spoločnosť  presadzuje etické správanie v podnikaní, zodpovedné postavenie k zákazníkovi, kvalitné vykonanie objednanej služby a samozrejme, aj adekvátne ohodnotenie kvalitnej služby.

Naša spoločnost vykonáva:

  • analýzu informačných systémov (IS) pre spracúvanie osobných údajov a aplikáciu požiadaviek legislatívy v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
  • analýzu kamerových monitorovacích informačných systémov (KMIS) a aplikáciu požiadaviek legislatívy v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
  • návrh, výrobu a montáž video zariadení
  • predaj a montáž kamerových systémov (CCTV)
  • predaj zabezpečovacích a poplachových systémov narušenia (PSN)