V Google Play objavili aplikácie, ktoré tajne posielajú SMS.  Infikovaných je viac, ako milión smartfónov. Bližšie informácie nájdete tu.