Ponúkame Vám komplexnú analýzu  Fyzickej Objektovej Bezpečnosti (FOB). Analýza sa skladá z analýzy rizík a navrhnutia optimálnych technických a personálnych riešení ochrany Vašej spoločnosti. Analýza Vám pomôže výrazne znížiť Vaše náklady na ochranu spoločnosti alebo s rovnakými nákladmi Vám zvýši ochranu Vašej spoločnosti.