Spoločnosť LURPOC – Ing.Ľubomír Polčic ponúka klientom riešenia v oblasti ochrany majetku a bezpečnosti informačných systémov. Presadzuje etické správanie v podnikaní, zodpovedné postavenie k zákazníkovi, kvalitné vykonanie objednanej služby a samozrejme, aj adekvátne ohodnotenie kvalitnej služby.

V rámci riešenia GDPR Vám neponúkame len súbor formulárov, ale robíme analýzu fyzickej objektovej bezpečnosti a základnú analýzu dátovej bezpečnosti vo Vašej spoločnosti. Snažíme sa Vám navrhnúť optimálnu ochranu Vašich dát pre rôznymi hrozbami, ktoré sa u Vás vyskytujú. Preto „nevyrábame GDPR na diaľku“ a len na základe dotazníka, ale osobnou návštevou. Bezpečnosťou sa zaoberáme od r. 1991 a ochranou osobných údajov od r. 2005.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
GDPR