Spoločnosť LURPOC ponúka klientom riešenia v oblasti ochrany majetku a bezpečnosti informačných systémov. Presadzuje etické správanie v podnikaní, zodpovedné postavenie k zákazníkovi, kvalitné vykonanie objednanej služby a samozrejme, aj adekvátne ohodnotenie kvalitnej služby.